Onze Sponsoren

Aanmelden ThuisPraat

Sponsor The Blokes

SponsorKliks, sponsor The Blokes gratis!

Algemene kalender

nov
23
vr
21:00 Kutzooi Bingo
Kutzooi Bingo
nov 23 @ 21:00 – 00:00
Kutzooi Bingo @ Kantine@The Blokes
Extra informatie word later bekend gemaakt

Vrijkomende bestuursfuncties HSV the Blokes

Geschreven door Gemma Bick - van Ierssel op . Geplaatst in algemeen

Het bestuur van the Blokes is nog steeds op zoek naar nieuwe bestuursleden, te weten

–  secretariaat                     per direct

–  penningmeester              per direct

Na de voorjaarsvergadering komende 23 maart zal er geen secretariaat en penningmeester meer in functie zijn en zal het bestuur uit een voorzitter en 2 algemene bestuursleden bestaan! 

Heb jij interesse in één van de functies dan kun je een mailtje sturen naar  secretariaat@theblokes.nl of dit laten weten aan één van de zittende bestuursleden.

Het bestuur

 

 

 

 

 

Zonder vrijwilligers zijn we nergens!

Geschreven door Gemma Bick - van Ierssel op . Geplaatst in algemeen

Ook in 2017 is onze vereniging weer afhankelijk van de inzet van vrijwilligers. Het draaien van kantinediensten, scheidsen van wedstrijden, maar ook klussen en bijvoorbeeld het organiseren en ondersteunen van activiteiten zoals toernooien of feestelijke evenementen horen hier bij.
We hopen dat leden (& aanhang) ook dit jaar weer volop mee willen helpen om The Blokes de meest bruisende vereniging van het noorden te maken!!

Iedereen die vorig jaar zijn steentje heeft bijgedragen; jullie zijn TOP!

Contributie 2017

Geschreven door Gemma Bick - van Ierssel op . Geplaatst in algemeen

Tijdens de eindejaarsvergadering heeft het bestuur verslag gedaan over de financiële positie van de vereniging. Na jaren van stabiliteit in de inkomsten en uitgaven hebben we het afgelopen jaar diverse uitdagingen gekend om de cijfers groen te houden. Dit heeft meerdere oorzaken: de organisatie van het eindejaarstoernooi was bijzonder uitdagend om voldoende teams te krijgen om doorgang te vinden; door ledenafname bij voornamelijk de senioren en op dit moment onvoldoende doorstroom vanuit de jeugd (we kennen op dit moment nog geen juniorenteam) hebben we onder andere het tweede herenteam moeten terugtrekken wat leidt tot minder contributie-inkomsten. Beide zorgen automatisch ook tot een verminderde inkomstenbron bij de kantineomzet. Tot slot voeren de diverse leveranciers wel hun (jaarlijkse) prijsverhogingen door.

In 2016 heeft het bestuur voornamelijk gezocht naar verlaging van de kosten. Denk hierbij aan andere energieleverancier, besparing op diverse bankkosten, scherper inkopen etc. Hier is op dit moment de rek uit. Het vinden van sponsoren is met onze tak van sport een fikse uitdaging. We zijn als vereniging klein en als sport onbekend. Sponsoren die iets kunnen en willen doen doen het uit liefde voor de sport of vereniging en zijn voornamelijk betrokken rechtstreeks of via familie of een medewerker.

Minimaal de afgelopen 5 jaar, maar vermoedelijk al veel langer heeft hsv. The Blokes haar deel van de clubcontributie niet tot nagenoeg niet verhoogd. Zelfs een grote bondscontributieverhoging een jaar of 3 geleden hebben we niet doorgevoerd. Wij hebben als vereniging het uitgangspunt dat honk- en softbal voor iedereen betaalbaar moet blijven. Dit laatste mag natuurlijk niet ten koste gaan van een gezonde financiële huishouding.

Het bestuur heeft aan haar leden tijdens de najaarsvergadering het voorstel gedaan tot een contributieverhoging van 7,5% (dit exclusief de contributieverhoging welke de KNBSB jaarlijks door voert). De leden hebben dit voorstel aangenomen met een paar kanttekeningen: de bedragen worden afgerond naar boven tot het eerste 5-euro getal en niet-spelende trainer/coaches (voornamelijk ouders bij de jeugdteams) worden contributievrij gesteld. Het bestuur is blij met deze handreiking van haar leden om ook in 2017 met elkaar te kunnen blijven spelen. Daarnaast zullen er in 2017 diverse acties en activiteiten ontplooid worden. Om in 2018 niet wederom voor de keuze van contributieverhoging te staan drukken we alle leden (jeugd, ouders en senioren) om zich hiervoor actief in te zetten en de activiteiten te bezoeken.

De contributiebedragen zijn voor 2017 als volgt vastgesteld:
BeeBall            €  85,00
Pupillen        € 110,00
Aspiranten        € 110,00
Senioren        € 165,00
Recreanten        €  85,00
Niet-spelende leden    €  55,00

Het kledingfonds voor de jeugd blijft in 2017 op € 10,00.

Terugkomend op ons uitgangspunt dat het voor iedereen betaalbaar moet blijven bestond er reeds de mogelijkheid om in termijnen de contributie te betalen. Hiervoor werd een jaarlijkse opslag van 5 euro berekend. Voor een ieder die graag in termijnen wil betalen bieden wij voor het seizoen 2017 deze mogelijkheid zonder meerkosten aan. Hieraan zijn echter wel enkele spelregels verbonden:

  • een automatische incasso is verplicht,
  • het betalen in termijnen zal bij normaal incassogedrag geen meerkosten met zich meebrengen,
  • de contributie wordt in 3 termijnen geïncasseerd (januari – mei – september),
  • bij vervroegd verlaten van de vereniging blijft je betaalverplichting bestaan,
  • leden die reeds deelnemen aan de oude regeling voor gespreide betaling zullen automatisch meegaan in dit aanbod.

Een ieder die hiervoor in aanmerking wil komen dient een mail te zenden naar: penningmeester@theblokes.nl met daarin de naam/namen van het lid/de leden. Doe dit uiterlijk op 27 januari 2017; dan kan het voor dit jaar geregeld worden. Aanmeldingen die na 27 januari binnenkomen zullen pas in 2018 kunnen profiteren van deze regeling.

Vriendelijke groet, het bestuur.

Najaarsvergadering 2013 | verslag

Geschreven door Geert Ploeger op . Geplaatst in Bestuur

Vrijdag 29 november hield hsv. The Blokes haar najaars-ledenvergadering. Ruim 30 leden waren aanwezig om mee te praten en denken over het beleid van The Blokes. De belangrijkste punten uit de vergadering waren: